WHANGAREI SUIT HIRE LTD

2 RUST AVENUE, WHANGAREI, 0110, NEW ZEALAND

p: 03 470 1777

POLWARTH DESIGN (Whangarei)

SHOP 8-4 PORT ROAD, OKARA, WHANGAREI, 0110, NEW ZEALAND

p: 09 439 7341